Skip to main content

AirFryer ve robot süpürge almak için son şans: Büyük zam geliyor!

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 300 dolara yükseltildi. Aksi takdirde ürünün fiyatı 100 dolar da olsa 300 dolar üzerinden vergilenecek. Bugün de benzer bir gözetim kararı AirFryer ve robot süpürgeler için alındı.

AirFryer ve robot süpürge için ithalat gözetim kararı!

Son yılların en çok satan teknolojik aleti şüphesiz ki robot süpürgeler oldu. Her evde bir tane olacak kadar popülerleşmemiş olsa da hepimiz ya kendi evimizde ya da bir tanıdığımızda görüyoruz. Daha sonra şarjlı dikey süpürge akımları da başlamış olsa da hiç biri toplum boyutunda ses getirmedi.

Ta ki AirFryer olarak bildiğimiz fritözler hayatımıza girene kadar. Küçük bir fırın ile mikrodalga arasına konumlandırdığımız bu cihazlar, satın alan kişilerin mutfaklarının baş köşesine oturdu. Zira yemekleri oldukça az yağ ile hatta birçoğunu tamamen yağsız bir şekilde fırından çok daha iyi yapabiliyor. Üstelik oldukça pratik.

Fakat bu iki teknolojik cihazın da fiyatı önümüzdeki ay beklenmedik şekilde yükselecek. Bunun nedeni ise haberimizin başında belirttiğimiz yeni ithalat gözetim kararı. Bu karara göre, fiyatı 200 doların altında olan robot süpürgeler ve 100 doların altında olan AirFryer modelleri Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden gözetim belgesi alınmadığı sürece ithal direkt olarak edilemeyecek.

Tabii bu ilgili ürünün Türkiye’de satılamayacağı anlamına gelmiyor. Fakat bu belge olmadığı sürece 20 dolarlık bir robot süpürge de 150 dolarlık olan da 200 dolarmış gibi vergilendirilecek. Benzer şekilde 20 dolarlık AirFryer da 50 dolarlık olan da 100 dolar üzerinden vergilendirilecek. Ek olarak, İlgili kararın 23 Nisan itibariyle başlayacağını belirtelim.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Kapsam:

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması:

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin bu Tebliğ kapsamında firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, “Tebliğ/Karar” alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenir.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim belgesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İlgili tebliğe ulaşmak için buraya, eklerine ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete


Baş, Belge, Dolar, Gözetim Belgesi, İthal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir