Skip to main content

Tarihi Alanya

Alanya’nın tarihi yerlerine en yakın işletmeleri sizin için buluyor,, değerlendiriyor ve kaybediyoruz.
Tarihi Alanya
19/12/2021

Aşıklar Mağarası

Aşıklar Mağarası, tarihi yarımadanın güneybatı yönünde yer almaktadır. Ancak, bir insanın girebileceği kadar büyüklüğe sahip olup, mağaranın derinliğine gidildiğinde yarımad…
19/12/2021

Korsanlar Mağarası (Kızlaryarığı)

Korsanlar Mağarası (Kızlaryarığı) tavanı yaklaşık 78 m. yüksekliğindedir. Eski zamanlarda bu mağaranın korsanlar tarafından ganimet deposu olarak kullanıldığı, kaçırdıkları kız…
18/12/2021

Mikail Archangelos Kilisesi

Mikail Archangelos Kilisesi, Tophane mahallesinde bulunan 18-19.yy. ait yapıdır. Açılış/Kapanış Saatleri 24 saat açık Kapalı Günler: Her gün açık
18/12/2021

Hagios Contantinos Kilisesi

Hagios Contantinos Kilisesi, Tophane mahallesinde bulunan 18-19.yy. ait yapıdır. Açılış/Kapanış Saatleri 24 saat açık Kapalı Günler: Her gün açık
18/12/2021

Hıdırellez Kilisesi

Hıdırellez Kilisesi, Alanya’nın yaklaşık 15 km. kuzeyinde iki tepe arasındaki bir düzlükte yer alır. Dikdörtgen yapının apsisi güneydedir. Üç adet giriş kapısı vardır. Doğud…
18/12/2021

Akşebe Sultan Mescidi

Akşebe Sultan Mescidi, Bedestenin güney batısında bulunur. Alanya Kalesi’nin ilk kumandanlarından Akşebe Sultan tarafından yaptırılmıştır. Mescidin kitabesinde: “Tanrı yerin ve…
14/12/2021

Tophane Mescidi

19.yy Osmanlı yapısı olan mescidin restorasyondan önce önemli kısmı yıkık bir vaziyette olup, varlığı izlerden ve arşiv fotoğraflarında belli olan bağdadi bir yapıydı. Topha…
13/12/2021

Sandık Emini Kayhanlar Evi

Sandık Emini Kayhanlar Evi, Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesinde bulunan bu geleneksel Alanya evi, Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak kullanılmak üzere “Sandık…
13/12/2021

Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi

Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi, Alanya Kalesi Hisariçi mahallesinde bulunan geleneksel Alanya evi örneklerinden biridir. Yapı; sahipleri tarafından tahsisinden sonra, Alanya B…
11/12/2021

Syedra (Sedre)

Syedra (Sedre), Alanya Mersin karayolu üzerinde Alanya’nın 23 km doğusunda bulunan ören yerinin bilinen en eski tarihi M.Ö. 7.yüzyıla kadar gitmektedir. Kentin M.Ö.7.yüzyıl ile…
11/12/2021

Leartes

Leartes, Alanya şehir merkezine 24 km uzaklıktaki ören yeri, 1649 m rakımlı Cebeli Reis dağının deniz seviyesinden 850 m yüksekliğinde bulunmaktadır. Tarihleme açısından en …
11/12/2021

Hamaxia (Sinek Kalesi)

Hamaxia (Sinek Kalesi), şehir merkezine 6 km uzaklıktaki ören yerinde büyük sarnıç yapıları, tapınak olduğu düşünülen yapılar, idari yapılar, kalıntılarıyla mevcut olup dönemin…
11/12/2021

Marassos (Büyükpınar)

Marassos Antik kent kalıntıları, deniz seviyesinden 670 m. yükseklikteki Asartepe’de iki yükselti üzerinde bulunur. Burada bulunan bir yazıttan ötürü Marasseon olarak adlandırı…
08/12/2021

Alara Kalesi

Alara Kalesi, Alara Çayı ve vadinin kenarında bulunan bir sivri kayanın üzerinde yükselen kale, Alara Han’ın yaklaşık 1 km kuzeyinde yer almaktadır. Kale surları dışarısında ye…
08/12/2021

Naula (Mahmutlar)

Naula, Mahmutlar kasabası içeresinde, kasabanın kuzey doğusundaki düzlük alanda ve tepenin üstü ile yamaçlarında yer almakta olup, etrafı surlarla çevrilidir. Kalıntılar molozt…
08/12/2021

Augae (Konaklı)

Augae, Antalya-Alanya karayolunun hemen kuzeyinde, Alanya’ya yaklaşık 10 km. uzaklıktadır. Deniz kenarında ve pek yüksek olmayan iki yükselti arasında düzlükte yer almaktadır. …
08/12/2021

Cibra (Kibra) Harabeleri

Cibra (Kibra) Harabeleri, Alanya’nın kuzeybatısında Okurcalar beldesi sınırları içerisinde denize doğru uzanarak küçük bir çıkıntı yapan yarımadanın üzerinde ve bunun batı düzl…
08/12/2021

Pisarissos (Esen Tepe)

Alanya’nın kuzey batısında Hacılar Köyü ile Esen Tepe Köyü arasında bulunan bir tepe üzerinde (Gavurbeleni) yer alır. Tepe ve yamaçlarında bulunan kente ait kalıntılar bir sur …
08/12/2021

Arasta

Tonozlu hacimlerin iki yanda sıralanmasından oluşan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dört bölmeden ve güney uçta yer alan doğu-batı yönünde bir bölmeden oluşan yapı grubudur. …
08/12/2021

Bedesten

Süleymaniye Camisi’nin güneybatısında yer alır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve tuğladan inşa edilen yapının ana girişi doğuda bulunur. Tuğla örgülü aynalı to…
30/11/2021

Tarihi Deniz Feneri

Tarihi Deniz Feneri, 18.yy ilk yarısında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapı bugünkü şekline Cumhuriyet döneminde kavuşmuştur. Günümüzde kontrolü …
30/11/2021

Ehmedek

Ehmedek, Alanya Kalesi’nin kuzeyinde bulunur. Kara tarafından saldırıları önlemek için inşa edilmiştir. Yapı üçer kuleli iki ayrı bölümden oluşmaktadır. I.Alaadin Keykubat …
30/11/2021

Darphane

Darphane, yarımadanın ucunda, uzunluğu 400 metreyi bulan sarp kayalıklardan oluşan Cilvarda burnu üzerindeki yapılardır. Halk arasında “darphane” olarak anılmasına karşın k…
30/11/2021

Tarihi Hamam Yapısı

Tarihi Hamam Yapısı, Aşağı Kale’de, Kızıl Kule’nin güneyinde üstündeki geleneksel Alanya Evi ile birlikte yer alır Çarşı Hamamı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Moloz taş…
29/11/2021

Şırahane

Şırahane, kare planlı işliğin güney ve kuzey duvarları kısmen korunmuştur. İşliğin güney ve batı duvarları doğal kaya üzerine oturtulmuştur. Duvarların önünde doğal kayadan …
27/11/2021

Girne Çeşmesi ve Kazı Alanı

13. yüzyıl Selçuklu yapısı olan çeşme sur dışında bulunan bir kaynaktan beslenmektedir. Arkasında suyu biriktirmek için tuğladan yapılmış bir haznesi vardır. Su; pişmiş toprak …
27/11/2021

Tarihi Sarnıç Yapısı

Kare planlı 13.yy Selçuklu dönemi sarnıç yapısı; moloz taş ve harçla örülmüş tonozlu, birbirine bitişik iki mekândan oluşmaktadır. Restorasyon çalışması sırasında yapının i…
27/11/2021

Meyyit Kapısı

Kızıl Kule’yi Tophane mahallesine bağlayan yol üzerindedir. Eski Alanya şehrinin ölüleri bu kapıdan çıkarıldığı ve kapının önündeki musallada namazları kılındığı için bu ad…
27/11/2021

Tophane Mahallesi

Alanya Kalesi içindeki Tophane Mahallesi sakinleri, herkesten uzak deniz manzaralı evlerinde tarihle iç içe yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Geleneksel sokak dokusu ve son za…
25/11/2021

Tünel Yapısı

Tünel Yapısı, eskiden Kızılkule’nin önünde, kalenin deniz kapısı olarak hizmet gören ve Eğri Kule olarak adlandırılan bir küçük kule mevcuttu. Kalıntısı halen görülebilen k…